KOSGEB Desteğiyle Cafe Açabilme Koşulları

KOSGEB Desteği (Kredi) ile Cafe Nasıl Açılır?, Devlet destekli iş kurmak isteyenler için özellikle son yıllarda verilen çok değerli desteklerden biri haline gelmiş olan KOSGEB desteğiyle cafe açmak son dönemlerde birçok girişimci tarafından tercih edilen desteklerden birini oluşturmaktadır. KOSGEB hibe ve sıfır faizli kredilerinin üretime destek olup, ekonominin büyümesi ve istihdamın arttırılması hedefi düşünüldüğünde, ülke ekonomisine katılacak her türlü küçük ve büyük işletmenin her birinin çok önemli katkılar sağlayacağı aşikârdır.

KOSGEB Cafe Açma Desteği Alma Şartları:

KOSGEB’ten hibe ve kredi desteği alabilmenin en büyük koşulu KOBİ olmak, ikinci koşulu da herhangi bir üretim faaliyeti içinde bulunmaktadır. KOSGEB’in her bir faaliyet için belirlediği ve “nace” kodları adı verilen liste incelendiğinde I kodlu destek sütunundaki 56 numaralı bölümde “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” adı altında “yiyecek ve içecek hizmet faaliyetleri” ya da “lokantalar ve seyyar yemek hizmet faaliyetleri” kodlarında cafe açılabilmesi için gereken tanımlamalar yapılmıştır. Ayrıca C sütununda belirtilen “gıda ürünleri imalatı” alt başlıklarında da cafe açılmasıyla ilgili başlıklar da bulunmaktadır. Cafe açmak istiyorum sermayem yok diyen tüm girişimcilerin faydalanabileceği bu destekler KOBİ’lere verilirken, KOBİ tanımı incelendiğinde işletme dahilinde 250 kişiden az istihdam olan ve yıllık bütçesi 250 milyon TL’nin altında seyreden tüm mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler KOBİ olarak nitelendirilir. Bu yönleriyle KOSGEB tarafından desteklenen KOBİ’lerin üretim yapması, ülke ekonomisinin yıllık büyümesine katkı vermesi ve sağladığı istihdam verileriyle işsizlik rakamları konusunda da olumlu etkiler yaratması gerekmektedir. İşletme yapısal ve mali bakımından KOBİ mevzuatlarına uyarken, KOSGEB tarafından da hem devlet destekli hem de yabancı fon kaynaklı hibe ve kredi desteği sağlanmaktadır. Yeni iş kurulumu yanında KOBİ’lerin borçlarının düzenlenmesi de mevzuat kapsamındadır.

Cafe Açılması İçin KOSGEB’e İlk Başvurunun Yapılması:

Niteliği ne olursa olsun herhangi bir işyerinin açılabilmesi için mevcut tecrübe yanında işletme yönetimi ve yapılacak üretimle alakalı bilgi sahibi olunması çok önemlidir. KOSGEB kendisine gelen cafe açmak için iş planı örneği öncesinde girişimcileri en az 32 saat ve ortalama dört gün süren KOSGEB girişimcilik eğitim sürecine alır. KOSGEB il ve ilçe müdürlüklerine girişimcilerin bizzat yapacakları ilk başvurunun ardından ortalama 15 gün ile bir ay arasında girişimcilerin başvuru yaptıkları sektörlere göre eğitimler planlanarak, eğitimlerin ardından katılımcılara KOSGEB girişimcilik sertifikası verilmektedir. Herhangi bir işyeri açılabilmesi için tamamen ücretsiz olan KOSGEB eğitimlerine katılım ve KOSGEB girişimcilik sertifikasının alınması zorunludur. Bu eğitimlerde;

 • Cafenin kuruluş aşamasından gelişimine kadar olması gereken tüm aşamalar,
 • Cafe kurulmadan önce gerekli fizibilite ve pazar araştırmalarının yapılması, bu yönde destek alınacak kişi ve kurumlar,
 • Cafenin hangi lokasyonda açılacağı, lokasyon bilgileri ve lokasyon değerlendirilmesi
 • Cafenin hangi yaş ve gelir grubuna hitap edeceği ve cafede hangi ürün ve hizmetlerin verileceği,
 • Cafede kaç personel istihdam edileceği (olması gereken ve olan)
 • Cafedeki ürün üretimlerinin nerede ve nasıl yapılacağı, konuyla alakalı ayrı bölüm oluşturulup oluşturulmayacağı,
 • Cafenin metrekare bazında verimlilik hesaplamaları, KPI değerleri,
 • Cafede olması gereken hijyen standardı ve bu konuda uygulamalı eğitim verilmesi
 • Cafenin aylık ve yıllık ciro hedefi, KDV hesaplaması ve net ciro belirlenmesi
 • Cafenin tarzı ve konseptine göre demirbaş ve makine planlamasının yapılması
 • Cafenin konsepti ve hitap edeceği kesime göre iç ve dış dekorasyonunun yapılması
 • Cafenin mevcut teknolojik koşullardan yararlanması
 • Cafe güvenliğiyle alakalı ayrıntılı uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Bu uygulamalı eğitimler esnasında kurulacak olan küçük ya da orta ölçekli işletmeyle alakalı yurt içi ve yurtdışı muadillerinin de değerlendirilmesi ve kıyaslaması da yapılmaktadır. Eğitimin sonunda ayrıca cafe açmak istiyorum maliyeti konusunda da tüm sorular cevaplarını bulmuş olacaktır.

KOSGEB Sistemine Kayıt Olunması ve Beyanname Doldurma:

Girişimcinin katıldığı ve sonunda uygulamalı girişimcilik sertifikasını aldığı eğitimin ardından KOSGEB veri tabanına üye olunması ve sistem üzerinde KOSGEB beyannamesinin tam olarak doldurulması gerekmektedir. Örneğin Playstation Cafe KOSGEB desteği için bu yönde bir beyanname verilmesi ve ilgili nace kodlarından bu tanıma en çok uyan bölümün seçilmesi gerekmektedir. KOSGEB internet sitesinde benzer beyanname doldurma şekilleri ayrıntılı olarak örneklendirilmiştir.

Cafe Açma Projesi ve İş Planının KOSGEB’e Sunulması:

KOSGEB uygulamalı girişimcilik sertifikasının alınması ve sistemsel kayıtların yapılmasının ardından cafe açmak isteyen KOBİ tarafından somut bir iş projesinin KOSGEB yetkililerine sunumu için randevu alınır. İş projesinin KOSGEB’e sunumu ve projenin KOSGEB tarafından kabul edilmesi en önemli aşamadır. Oldukça iyi işletmeler kuran KOBİ’lerin proje sunumlarının yetersizliklerinden dolayı KOSGEB hibe ve kredi desteklerinin dışında kaldıkları unutulmamalıdır. Cafe açmak için proje oluşturulması ve bunların sunumuyla alakalı girişimcilere destek veren bazı firmalar bulunmaktadır. Oluşturulan cafe proje örnekleri, daha önceki eğitimde girişimcilere anlatılan işletme kurulumu ve yönetilmesiyle alakalı tüm hususlardan, kurulacak olan işletmenin ciro planlamalarından, cafenin istihdam edeceği personel bilgilerine kadar her türlü ayrıntıyı içermelidir. Hazırlanan somut proje Word formatında hazırlanabileceği gibi, Powerpoint formatında da hazırlanabilir. Sunum ardından KOSGEB yetkililerinin sorabileceği sorulara da kısa ve net yanıtlar verilebilmelidir.

KOSGEB Cafe Açma Destekleri:

Bu noktada belirtilmesi gereken en önemli husus herhangi bir cafe açılabilmesi için girişimcinin mutlaka belirli bir sermayeyle sahip olması gerektiğidir. Verilen KOSGEB hibe ve kredileri somut bir projenin ortaya koyulmasından sonra ödenmeye başlamaktadır. “Cafe açmak istiyorum maliyeti nedir” sorusundan ziyade KOSGEB destekleri sıfırdan bir işletme kurulması için verilmemektedir. KOSGEB desteğinin onaylanmasının ardından girişimciler yaptıkları harcamalarını sisteme girdikten sonra ödemeleri belli periyotlar halinde almaktadırlar. Cafe açmak isteyenlere verilen KOSGEB desteği 50 bin TL’ye kadar hibe şeklinde, işletmenin bir yılını doldurmasının ardından da 100 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi şeklinde verilmektedir.

KOSGEB Desteği Ayrıntıları:

50 bin TL’ye kadar olan KOSGEB hibeleri genel anlamda 2 bin TL’ye kadar işletme kuruluşu için yapılan giderler, 18 bin TL’ye kadar işletmenin kuruluş aşaması için yapılan makine, ekipman, yazılım, ofis donanım ve teçhizat destekleri, 30 bin TL’ye kadar da işletme kira ve personel giderlerini içerir. İşletme sahibi yukarıda da belirtildiği üzere işletmenin kuruluş aşamasının hemen ardından yaptığı masrafların karşılığını KOSGEB’den alabilmektedir. Masraflar henüz yapılmadan, sıfırdan cafe açma maliyeti için önden herhangi bir ödeme alınması mümkün değildir. 50 bin TL haricinde işletmenin bir yılını doldurması, işletmenin KOSGEB standartlarını sürdürebilmesi ve ihtiyaçlarının devam etmesi durumunda da yatırımın geri dönüş süresi kapsamında 100 bin TL’ye kadar da faizsiz KOSGEB kredisi alınabilme şansı da bulunmaktadır. Açılacak olan Cafe için yapılacak tüm masrafların KOSGEB desteği kapsamına girmeyeceği de bilinmelidir. Örneğin cafe için yapılan demirbaş eşya harcamaları KOSGEB tarafından karşılanırken, cafenin tadilatıyla alakalı yapılan masraflar KOSGEB tarafından karşılanmaz. Aynı şekilde personel ve kira giderleri için yapılan harcamalar KOSGEB’e fatura edilebilirken, cafeyle ilgili alınacak araba ya da motosiklet gibi masraf ödemeleri de KOSGEB tarafından yapılmamaktadır. Ayrıca işletmenin tüm vergi ödemeleri de girişimcinin sorumluluğundadır.